Usługi


Geodezja
W dziedzinie geodezji oferujemy usługi z zakresu tradycyjnej geodezji pomiarowej oraz najnowsze technologie geodezyjno-informatyczne.
Fotogrametria
W zakresie fotogrametrii oferujemy pełną technologię cyfrową opracowanie zdjęć lotniczych i zobrazowań satelitarnych.
Skanowanie dokumentów
Archiwizacja i zasilanie baz - przetwarzanie dokumentów papierowych na formę zero jedynkową, a następnie udostępnianie ich obrazów klientowi jest podstawowym procesem realizowanym przez Ggps.
Obsługa inwestycji
Ggps oferuje kompleksową obsługę geodezyjną budowy: dróg, mostów i wiaduktów, torów i stacji kolejowych, zakładów przemysłowych, budynków mieszkalnych, biurowych i handlowych oraz inne nietypowe prace liniowe i kubaturowe.

GGPS sp. z o.o.

  • Biuro:ul. Bursaki 19A, 20-150 Lublin
  • 512 086 308, fax 81 470 73 40
  • biuro@ggps.pl
  • www.ggps.pl